Lembaga Amil Zakat Saku Yatim

Cinta Yatim Dicinta Nabi

Lembaga Amil Zakat (LAZ) Saku Yatim adalah sebuah lembaga filantropi yang berdomisili di Kabupaten Lumajang Jawa Timur. Berdiri pada tahun 2009 di bawah naungan Yayasan Rumah Perubahan Indonesia.

Visi LAZ Saku Yatim :

Menjadi lembaga pendanaan yang amanah dan profesional untuk kemandirian yatim dan dhuafa.

Misi LAZ Saku Yatim :

1. Menjadikan lembaga sebagai instrument edukatif untuk menumbuhkan kesadaran dan
kepedulian terhadap anak yatim dhuafa.
2. Membangun nilai-nila! kemandirian yatim
3. Mengupayakan dana dan menyalurkannya untuk kemandirian yatim dhuafa
4. Senantiasa memperbarui diri selaras dengan aspirasi umat menuju lebih baik
5. Membentuk binaan Saku Yatim menjadi pribadi muslim yang memiliki nilai-nilaisebagai
berikut:
a. Memiliki Aqidah yang lurus dan bersih
b. Benar Ibadahnya menurut Al-Qur’an dan Assunnah
c. Mulia Akhlaknya
d. Berprestasi secara akademik & kehidupan
e. Mandiri di dalam kehidupannya
6. Bersama wali binaan mengarahkan, membimbing adik binaan Saku Yatim menjadi pribadi
muslim yang berbakti dan berprestasi

Testimoni

Testimoni Donatur dan Alumni Binaan

Saya sangat berterimakasih kepada Donatur yang telah menyisihkan hartanya untuk sekolah kami di PPTQ Baitul Furqon dan untuk kemashlahatan umat. Semoga Allah membalas dengan kebaikan berpuluh2 kali lipat. Aaamiin 3x ya Rabbal Alamin

Brillian Muzaki

Program pendidikan al-qur'an, program pendidikan agama serta pendidikan akademik yang saya dapatkan di LAZ Saku Yatim sangat berguna untuk bekal saya menempuh pendidikan di Universitas Brawijaya saat ini. Jazakallah Khair para Donatur!

Alifia Wardani

Kami mengucapkan kepada Donatur Jazakumullahu Khoiron wa Baarakallahu Fiikum wa Ahlikum yang telah memberikan donasinya sehingga mampu mengantarkan para binaan menuju kemandirian.

Dewo Wisnu Imaduddin